MPO/MTP Trunk Cable & Harness Cable

MPO/MTP Trunk Cable & Harness Cable

 

MPO/MTP trunk cables and MPO/MTP harness cables are two common types of MPO/MTP Patch Cables.They differ from each other as follows:

MPO/MTP trunk cables are usually for high density applications which offer excellent benefits in terms of on-site installation time and space saving. Trunk cables serve as a permanent link connecting the MPO/MTP modules to each other.

MPO/MTP harness cables are usually for high density applications requiring high performance and speedy installation. Harness cables provide a transition from multi-fiber cables to individual or duplex fibers. So, they can meet a variety of fiber cabling requirements.

© Bản quyền: 2023 SZOPT Communication Co.,Ltd. Đã đăng ký Bản quyền

IPv6 mạng được hỗ trợ

top

để lại lời nhắn

để lại lời nhắn

    Nếu Bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi và muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng để lại lời nhắn tại đây, chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay khi có thể