Fullaxs, a standard  waterproof interface, designed & developed by TE is widely used  for the wireless base station linked to FTTA equipment in harsh outdoor environment. Compared with ODVA or standard PDLC , Fullaxs  has better waterproof performance even up to IP68,and it also has higher sealability and strength.© Bản quyền: 2022 SZOPT Communication Co.,Ltd. Đã đăng ký Bản quyền

IPv6 mạng được hỗ trợ

top

để lại lời nhắn

để lại lời nhắn

    Nếu Bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi và muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng để lại lời nhắn tại đây, chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay khi có thể